• באַטאָנען וויבראַטאָר
  • באַטאָנען וויבראַטאָר
  • באַטאָנען וויבראַטאָר